Arbeidsprogram

Dette måldokumentet er fra 2014. Her må det nye måldokumentet inn.

POLITISK MÅLDOKUMENT

1. Arbeide for at alle ungdomsskoler i Porsgrunn Kommune skal bli
MOT-skoler

2. Arbeide for høy deltakelse ved 16 års stemmerett i Porsgrunn Kommune 2015

3. Arbeide for å forbedre tilbudet til Helsestasjonen og skolehelsetjenesten i Porsgrunn Kommune


ARBEIDSPROGRAM

Ungdomsutvalget bør i følgende periode (2014/2015):

1. Arbeide for at alle ungdomsskoler skal bli MOT-skoler
1.1. Samarbeide med politiet, forebyggende seksjon for gjennomslag.
1.2. Ta opp i bystyret i Porsgrunn
1.3. Bruke media aktivt for gjennomslag
1.4. Samarbeide med ungdomskoler i Porsgrunn

2. Arbeide for høy deltakelse ved 16-årig stemmerett i
Porsgrunn Kommune 2015

2.1. Engasjere og informere gjennom brosjyrer og plakater
2.2. Arrangere et møte mellom ungdommen og politikerne for å informere om de ulike partiene
2.3. Bidra med stand ved aktuelle dager

3. Arbeide for å forbedre tilbudet til Helsestasjonen og skolehelsetjenesten i Porsgrunn Kommune
3.1. Sikre at de ”ressursene anbefalt til skolehelsetjenesten” brukes til å forbedre skolehelsetjenesten
3.2. Kontakte helse og velferd i Porsgrunn for samtale og samarbeid
3.3. Bruke media aktivt for gjennomslag
3.4. Arbeide for mer tilgjengelig helsesøster i skolehverdagen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *