Historikk

Her kommer informasjon om Porsgrunn Felles Elevråd 1993-2003: Medlemmer år for år, saker de jobbet med osv. Mer info her.

I 2003 ble Ungdomsutvalget startet. Torbjørn Røe Isaksen og Edina Ringdal satt da i bystyret (Edina også i formannskapet), og jobbet mye med vedtektene for UU, at det skulle bli et tyngre mandat med møte- og talerett i alle utvalg, budsjetter til bruk for driften av UU osv. Mer info her.