Porsgrunn Felles Elevråd 1993-2003

Medlemmer år for år:

Saker som PFE arbeidet med: