Endring av opplæringsloven

Mer info kommer. Opplæringsloven ble endret i 1993, slik at elevene mistet den lovfestede retten de hadde til å være representert i samarbeidsutvalget ved hver skole. Ungdommene i Porsgrunn så ut til å være de eneste i Norge som reagerte på dette. De dro inn i møter i Stortinget, med Telemarksbenken og medlemmer av utdanningskomiteen. Det tok tre måneder å endre loven tilbake, slik at elevene igjen hadde rett til å bli representert.

Det var et TV-oppslag om saken som vi skal lage link til her. De som jobbet spesielt med denne saken var Nicolay Moulin (ble innvalgt i bystyret for Høyre i 1995, 18 år gammel), og Espen Viskjer.