Helsesøstre og Ungdomshelsestasjon

Dette har vært en kampsak for UU i mange år. Flere ganger har PFE og senere UU vært i formannskap og bystyre og klart å øke ressursene til helsesøstre i skolen og til Ungdomshelsestasjon. UU har også kjempet mye for å øke ressursene generelt til å arbeide med Ungdom og psykisk helse.

Nåværende ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss var en av de som kjempet for å få mer ressurser til helsesøstre i skolen da han var 17-18 år gammel. Han ble valgt inn i formannskap og bystyre i 1995, 18 år gammel.

Her kommer mer info.