Ungdomshus

To ganger har PFE/Ungdomsutvalget kjempet for å få ressurser til å bygge nytt ungdomshus. Begge gangene har de fått politikerne til å snu.

I 1993 var det en gjennomgang av utviklingen i alle fritidsklubbene i byen. Konklusjonen var at fritidsklubbene var lite besøkt, ungdom dro heller til sentrum på kveldstid og oppholdt seg på kjøpesentrene.

Politikerne ville ikke ha ungdomshus den gangen, de ville at ungdom skulle være ute i bydelene sine og bruke fritidsklubbene. Men på en stor konferanse på hotell Vic i 1993 var det over 100 barn og unge til stede. De sa til politikerne: «Ja, men vi bruker jo ikke fritidsklubbene! Da må det være bedre å ha et ungdomshus i sentrum enn at vi drar til sentrum og henger ute på byen!». Resultatet ble at politikerne snudde, og det ble brukt flere millioner på ungdomshuset Gamle Posten (tidligere hovedpostkontor) som ble en stor suksess. Gamle Posten startet opp allerede høsten 1994. Samtidig ble det gjort noen endringer i driften av fritidsklubbene, etter råd og innspill fra ungdom selv.

Rundt 2005-2006 ble det tatt intiativer til å bygge nytt kulturhus der hvor Gamle Posten lå. Mange politikere mente at ungdomshuset burde være en del av kulturhuset, men UU protesterte. De ble da tilbudt noen små lokaler like ved Rådhuset, noe som førte til protester og demonstrasjoner. Igjen klarte UU å få politikerne til å snu, og det ble bevilget penger til et eget «Ungdomskulturhus» (Meierigården), som også har vært en suksess. Link til Meierigården her.

Christian Tynning Bjørnø (stortingsrepresentant for AP 2013-2017) var en av de lokale politikerne som ungdommene møtte da. Han hadde tidligere vært aktiv som bl.a. nestleder i PFE, men «møtte seg selv i døra» denne gangen. Christian var forøvrig svært ivrig på å bygge opp ungdomsråd i Telemark fylke da han senere var varaordfører i Telemark fylkeskommune.