16 års stemmerett

Dette har vært en prioritert sak for Ungdomsutvalget i mange år:

  • Først gjorde bystyret i Porsgrunn vedtak om at forsøk med 16 års stemmerett var ønskelig. Dette ble gjort i forbindelse med at kommuneplanen (Sammen om Porsgrunn)  ble laget i 2004-2005.
  • Deretter ble det søkt til daværende kommunalminister Åslaug Haga, som avslo søknaden.
  • Ungdomsutvalget dro da til Stortinget for å overbevise Telemarksbenken. Det førte til at Telemarksbenken sendte brev til kommunalministeren og ba henne revurdere søknaden fra Porsgrunn. Men ministeren avslo på nytt.
  • Den neste kommunalministeren Magnhild Meltveit Kleppa sa imidlertid i februar 2008 at hun ønsket å tilrettelegge for et slikt forsøk. Hun viste bl.a. til Porsgrunn hvor ungdom hadde stått på for dette i flere år. Kommunene ble så invitert til å søke sommeren 2009.
  • Og torsdag 18. oktober kom svaret: 146 kommuner hadde søkt. Porsgrunn var en av de 20 kommunene som ble valgt ut!

I formannskapet i Porsgrunn holdt leder (Fredrik Farstad) og nestleder (Tina Amundsen) et innlegg i juni 2009. Formannskapet behandlet da en sak om å delta i det forsøket som var lyst ut av Kommunaldepartementet, om forsøksordning ved kommunevalget i 2011 (og formannskapet sa ja….selvfølgelig ?).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *